Физкултурен салон ще изграждат в Минерални бани

Физкултурен салон най-после ще имат учениците от СУ „Проф. д-р Асен Златаров“ в Минерални бани. Единствено в областта вече пета година училището подготвя кадри за направление „Профилактика и рехабилитация“. Зрелостниците с професия „Изпълнител на термални процедури в балнеологични и други възстановителни центрове“, които за пръв път училището ще изпрати през тази учебна година, няма да могат да провеждат часове в новия физкултурен салон, но най-късно от учебната 2025-2026 година това ще се промени. Минерални бани е единственият общински център в област Хасково, в който няма изграден физкултурен салон. Проектът е одобрен за финансиране по Програмата за изграждане и основен ремонт на спортни площадки и физкултурни салони в държавните и общинските училища за периода 2024 – 2027 г. На 16.02.2024 г. се одобри класиране за Модул 1 „Проектиране и изграждане на нови физкултурни салони“, в което класиране място намери и училището в Минерални бани. Предвижда се строителство, пълно спортно оборудване и въвеждане в експлоатация на салон в двора на училището с размери 30/19 метра. Одобреното финансиране е в размер на 1 455 600 лева. Вече е изготвен и съгласуван инвестиционен проект по всички части и са издадени разрешение за строеж и виза за проектиране. В най-скоро време ръководството на училището предвижда стартиране на дейностите за избор на изпълнител на строителството и оборудването. “За нас това е една радостна новина и с нетърпение очакваме построяването на физкултурен салон в нашето училище”, споделя директорът Славея Костадинова.