МИГ „Стамболово – Кърджали“ участва в среща по рибарство

МИГ „Стамболово – Кърджали“ бе поканена на среща във връзка със стартирал прием на проекти по процедура BG14MFPR001-3.001 „Изграждане на капацитет и подготвителни действия в подкрепа на разработването и бъдещото изпълнение на стратегиите за водено от общностите местно развитие“.

Срещата се проведе в Зала „Хасково“ на община Хасково на 13 февруари т.г. Тя бе за излъчване на представители на всички заинтересовани страни за създаване на Местно партньорство и водещ партньор – кандидат за получаване на безвъзмездна финансова помощ за създаване на Местна инициативна рибарска група. Партньори могат да бъдат представители на рибарски, аквакултурни, туристически или други изразяващи местната идентичност на територията на общините Хасково, Стамболово, Минерални бани и Маджарово. Партньорството се формира от представители на публичните и частните местни социално-икономически интереси и може да е подкрепено от представители на рибарски или аквакултурни, риболовнии и ловно-рибарски, туристически и други, изразяващи местната идентичност юридически лица/организации на територията на общините Хасково, Стамболово, Минерални бани и Маджарово

Проектът „Светът на траките“ ще откриват напролет в Казанлък

Кметът Галина Стоянова. подчерта връзката на проф. Овчаров с Казанлък. Тракийските могилни комплекси в Долината на Казанлък са повече от 1000. В последните години след много разговори проф. Овчаров е намерил време, за да отдаде своята експертиза на социалзацията и консервацията на Тракийските могили в Казанлък.

„Аз като кмет съм изключително доволна, че през последните години работим с проф. Овчаров по социализация на културно – историческото наследство в Долината на тракийските царе“, каза Стоянова. Тя покани студентите и преподавателите в Стопанската академия на 9 април в Казанлък за откриването на мащабния проект „Светът на траките“. Професор Овчаров изтъкна, че България е сред трите страни в Европа с най-много археологически забележителности. Той, заедно с покойния археолог Георги Китов, са създали основите на бъдещия културно-исторически туризъм в България.

Само преди дни историкът и археолог проф. Николай Овчаров стана „Почетен професор“ на Стопанската академия в Свищов. На церемонията по обявяването му присъства кметът на Казанлък Галина Стоянова, съобщиха от Община Казанлък. „Идвам от Долината на тракийските царе, от столицата на Долината – Казанлък, от светилището, в което се пази изключителната тракийска култура и цивилизация. В качеството ми на кмет на Община Казанлък, съм тук за да поздравя проф. Николай Овчаров с присъждане на неговото изключително голямо признание – званието „Почетен професор“ на Стопанска академия и искам да му благодаря за усилията, които той полага да бъде навсякъде в България, на всяко кътче, което има култура, има история, има артефакти и трябва да бъдат показани“, каза кметът