Кметът на Черноочене посрещна своя колега от Стамболово

Кметът на Община Черноочене инж. Айджан Ахмед проведе работна среща в кабинета си със своя колега от Стамболово Аднан Йълдъз. Те разгледаха възможностите за сътрудничество и обмяна на опит в различни сфери, между които благоустрояване, местни инициативни и туризъм.

На базата на създадените добри взаимоотношения между двете общини, бяха обсъдени проектни предложения, които биха допринесли за развитието на двата района и чиито последици ще окажат положително въздействие върху благосъстоянието на хората. На проведената среща се изрази увереност, че сътрудничество между Черноочене и Стамболово е предпоставка за ползотворна и резултатна работа и обменът в различни области между двете общини ще продължи и занапред.