Рекордните 40 докладни записки гледа ОбС – Минерални бани

Общинският съвет в Минерални бани ще заседава от 13,00 часа днес. В проекта за дневен ред са включени рекордните 40 докладни записки, каза председателят на Общинския съвет Мехмед Лятиф. Сред по-важните от тях са приемане на бюджета на Община Минерални бани за 20224 г.

Местните парламентаристи ще се произнесат и по предложение на кмета на общината Мюмюн Искендер, касаещо актуализиране структурата на общинската администрация. Сред останалите проекти за решения са приемане на Стратегия на Община Минерални бани за управление и разпореждане с общинска собственост за периода 2024-2027 г. Общинските съветници ще дадат своето становище и относно предоставяне безвъзмездно на дърва за отопление на учрежденията от социалната сфера, както и избор на представители за състава на Областния съвет за развитие на Хасковска област.