Община Царево не подкрепя промените касаещи плажа “Корал”

Община Царево не подкрепя внесените предложения за промени в Закона за устройство на черноморското крайбрежие, с които се засягат огромен брой частни имоти, включително и такива, които към момента са урегулирани. Законопроектът не е придружен от адекватна оценка на въздействието, а предвиденият механизъм за обезщетения е неясен и неефективен, информира Община Царево.

При наличието на плаж за природосъобразен туризъм Корал и редица защитени територии около него, община Царево подкрепя идеята те да бъдат опазени от вредна намеса и строителство, но предвидената зона в случая е с твърде голям обхват. Тя засяга и прилежащи части от с. Лозенец и урбанизирани вече територии. Затова считаме, че същата трябва да бъде редуцирана. Сезирани са народни представители от различни парламентарни групи, за да бъде защитен общественият интерес на местните хора и другите собственици на имоти. От Общината призовават за ускорено приемане на Общ устройствен план и план за управление на Природен парк „Странджа“, както и за промяна в едностранния подход при непрекъснатото въвеждане на рестрикции и забрани по отношение на частни имоти.

В писменото становище на Община Царево се посочва още, че ще подкрепят всяка инициатива за ограничаване на презастрояването по крайбрежието, например чрез алтернативи като къмпингуването; всяка инициатива за опазване на природата и приемане на нови защитени територии, но при ясни граници на Природен парк „Странджа“, при следване на принципите за публичност и прозрачност и най-вече при справедливо обезщетение на собствениците на имоти; балансиран подход при проектиране и приемане на Общ устройствен план.

Рекордните 40 докладни записки гледа ОбС – Минерални бани

Общинският съвет в Минерални бани ще заседава от 13,00 часа днес. В проекта за дневен ред са включени рекордните 40 докладни записки, каза председателят на Общинския съвет Мехмед Лятиф. Сред по-важните от тях са приемане на бюджета на Община Минерални бани за 20224 г.

Местните парламентаристи ще се произнесат и по предложение на кмета на общината Мюмюн Искендер, касаещо актуализиране структурата на общинската администрация. Сред останалите проекти за решения са приемане на Стратегия на Община Минерални бани за управление и разпореждане с общинска собственост за периода 2024-2027 г. Общинските съветници ще дадат своето становище и относно предоставяне безвъзмездно на дърва за отопление на учрежденията от социалната сфера, както и избор на представители за състава на Областния съвет за развитие на Хасковска област.