Ще обновяват читалище „Искра“ в Казанлък с 440 611 лева

Одобрен е проект за енергийно обновяване на сградата на Народно читалище „Възродена Искра“ в Казанлък. Стойността му е 440 611,08 лв. Проектното предложение е по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт“ на Националния план за възстановяване и устойчивост. Това е третото одобрено проектно предложение, след тези за сградата на общината и на Военния отдел.