Вдигат цената на дървата за огрев в община Созопол

Цената на дървесината за огрев за нуждите на гражданите на община Созопол се увеличава от 55 лева с ДДС на 69 лева с ДДС. Това решиха общинските съветници. Увеличава се и количеството, което домакинствата могат да купят. От 4 куб.м. до сега, то става 5 куб.м. Докладната записка, която се гласува, беше по предложение на инж. Илия Янгьозов – директор на общинско предприятие „Общински гори и озеленяване“ гр. Созопол.

В нея е посочено, че жителите на общината могат да купуват допълнително дървесина на цена от 80 лева на куб.м. с ДДС. До сега цената на свободната продажба беше 90 лева с ДДС. Близо час продължиха дебатите в общинския съвет. Кметът Тихомир Янакиев обясни, че от 2021г. цените на ел. енергията са се повишили и от тогава много семейства са предпочели да се върнат към печките с дърва. Това е довело до повишаване на търсенето на дървесина, като през 2023г. са били изсечени 18 000 куб.м. от общинския горски фонд. „Има лесоустройствени планове, които ни задават норма колко дървета можем да изсечем, а и трябва оставим гора за нашите деца и внуци. Сега съумяхме да издействаме повишение на количествата за населението, защото Държавните горски стопанства се съгласиха да ни помогнат. Можем да си позволим да дадем на хората по 5 кубика дърва за огрев. Държавата ще поеме около 35% от необходимите количества, но цените й са по-високи от тези, които постигахме само с нашия фонд“. Това разясни кметът Тихомир Янакиев. Право на 5 куб.м. на преференциални цени има едно домакинство, като дървата се получават от един от членовете му. Списъците се изготвят от кметството, където той е регистриран по постоянен или настоящ адрес.

Предстои да се създаде комисия, която ще определи нови правила, по които ще се предоставят дърва за огрев в бъдеще, като те ще бъдат съобразени с нуждите на домакинствата, така, че да се спази социалната политика от помощи да се възползват само най-уязвимите граждани на община Созопол.