В Харманли приемат програма за управление на кмета

Общинският съвет в Харманли заседава днес от 09,00 часа. В проекта за дневен ред бяха включени 13 докладни, каза зам. председателят на Общинския съвет Сезгин Мустафа. Сред по-важните от тях са удължаване на срока за изработване на нов правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Харманли и приемане на Програма за управление на кмета на община Харманли за срока на мандат 2023/2027г.