Тихомир Янакиев: Бюджетът на община Созопол е реалистичен

При пълна зала (кино-видеоклуб) на НЧ „Отец Паисий“ в Созопол се проведе публичното обсъждане на проектобюджета за 2024 година на Общината. Той е 38 100 000 лв. и е реалистичен, но при условие, че имаме добър контрол върху събираемостта и върху разходите. В противен случай няма да го изпълним, каза кметът Тихомир Янакиев. 

„Приходите от местни дейности са 24 950 000 лева, които обезпечават разходи за местни дейности на стойност 22 729 000 лева. Дофинансирането е малко над 2 млн. Държавното финансиране е в размер на над 13 млн.  Тази година има увеличение на субсидиите с 1,5 млн.лв. Данъчните приходи са в размер на 10 916 000 лева, а неданъчните 12 815 000 лв. Погасяването на дълг към банки е близо 2 млн. главница. Преходният остатък е в размер на 3 496 000 лева. Инвестиционната програма на община Созопол за тази година е 5 602 663 лева. За изграждането на моста над река Равадинска ще бъдат заделени 549 хил. лв. Спечелен е проект с европейско финансиране за ремонт на сградата на Община Созопол, който е на стойност 1,5 млн. евро. 900 хил. лева са заделени за ремонт на градския парк – т.нар. „Магарешки парк“, който е в новия град. Политиката, която ще водим този мандат е да задоволяваме базовите нужди на хората в малките населени места, защото голяма част от тях нямат канализация, а живеят в 21 век. 148 хил.лв са предвидени за изграждане на канализационна мрежа в село Атия, ще се изгражда и канализационна мрежа в селата Росен и Зидарово. Очаква се бюджетът на община Созопол да бъде гласуван на 19 февруари, след общинската сесия, която предстои на 31 януари.