Започна събирането на местните данъци в Минерални бани

Започна данъчната кампания по събирането на местните данъци и такси за 2024 г. в община Минерални бани. Плащанията може да се извършват както в брой на касите на дирекция „Местни приходи“ към общината, така и по банков път, виртуален ПОС терминал и други.

Призоваваме данъчно задължените лица да се възползват от възможността за заплащане, като се възползват и от 5% отстъпка, ако платят пълния размер на данъците си в срок до края на април. По закон за данък недвижим имот, данък върху превозно средство и такса битови отпадъци се дължи първа вноска до 30 юни и втора /последна/ до 31 октомври. След изтичане на тези срокове започва начисляване на лихви за просрочие. Плащането на патентния данък е в досегашните срокове: до 31 януари – първо тримесечие, 30 април – второ тримесечие, 31 юли – трето тримесечие, и 31 октомври – четвърто тримесечие. Туристическият данък се внася от обектите до 15-о число на месеца, следващ месеца, през който са предоставени нощувките. Данъкът върху таксиметровия превоз на пътници се внася преди издаването на разрешение. За въпроси относно начислените местни данъци и такси за 2024 г. може да се обърнете към дирекция „Местни приходи“.