Пет постоянни комисии ще има в ОбС – Минерални бани

Пет постоянни комисии ще има Общинския съвет в Минерални бани. Това решиха на свое заседание местните парламентаристи. Първата от тях е Постоянната комисия по финанси и бюджет, евроинтерграция, законност и контрол по изпълнение на решенията на ОбС – Минерални бани. Тя ще бъде ръководена от Председателя на Общинския съвет Мехмед Лятиф, а членове са Найме Мустафа и Ерсан Джефер.

Постоянната комисия по курортно развитие, стопански дейности, здравеопазване, социални дейности, образование, спорт, култура, вероизповедания и транспорт на ОбС – Минерални бани ще бъде председателствана от най-възрастния общински съветник Ахмед Юнлюсой. В нея участват още Теодора Тодорова и Сунай Хасан.

Постоянната комисия по общинска собственост, ТСУ, екология и аграрна политика на ОбС – Минерални бани ще бъде председателствана от  Ерол Юзеир, а членове са Мюмюн Зекир и Сонер Сабри.

Постоянната комисия по контрол за работата и дейността на Общинската администрация, търговските дружества и общинските фирми на ОбС – Минерални бани ще бъде с председател Азис Мехмед и членове Мехмед Лятиф и Теодора Тодорова.

Постоянната комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси ще бъде с двама членове, Мюмюн Зекир – председател и Ахмед Фейзи.