Определиха заплатите на кметовете в община Минерални бани

Общинският съвет в Минерални бани определи размера на възнаграждението за месец на общински съветник да е в размер на 20 % от средната брутна заплата на Общинската администрация. То ще се изплаща само на присъствалите на заседанията на местния парламент.

В друго свое решение общинските съветници определиха заплатата на председателя на местния парламент, която ще бъде 70 % от основната месечна заплата на кмета на общината Мюмюн Искендер, която ще е 2500 лева. Кметовете на кметства ще получават от 1500 до 1100 лева, в зависимост от големината на населеното място.