Екрем Зейнур си направи отвод, избраха за председател Мехмед Лятиф

Извънредно заседание проведе днес от 09,30 часа Общинския съвет в Минерални бани. В проекта за дневен ред бяха включени 4 проекта за решения. По първото от тях Председателят на Общинския съвет Екрем Зейнур си направи самоотвод от заеманата длъжност.

Втората точка бе избор на нов председател на Общинския съвет в Минерални бани. При проведеното тайно гласуване с 9 гласа „за” от девет присъстващи общински съветници бе избран Мехмед Лятиф. По следващата точка за зам. председател на местния парламент бе избран Екрем Зейнур. И последната точка от дневния ред бе определяне заплатата на зам. председателя на Общинския съвет.