Общинският съвет в Минерални бани заседава за трети път

Третото си редовно заседание проведе Общинския съвет в Минерални бани от 13,00 часа днес. В проекта за дневен ред първоначално бяха включени 6 докладни записки, но преди началото на заседанието председателят на Общинския съвет Екрем Зейнур предложи към тях да бъде добавена още една.

По- важните от докладните се отнасяха за определяне броя и състава на Постоянните комисии в Общинския съвет. Местният парламент прие Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Минерални бани за 2024 година. Съветниците извършиха корекция в Плана за финансиране на капиталовите разходи за 2023 г., както и приемане на план-сметка за дейност „Чистота” за 2024 г. Направен и избор на делегати за отчетно-изборното общо събрание на Сдружение „Толерантност”. Община Минерални бани ще бъде представлявана от кмета Мюмюн Искендер, а при невъзможност той ще бъде заместван от зам. кмета Нуртин Сабри.