В Община Тунджа определиха приоритетите за Бюджет 2024

Кметове, кметски наместници, жители и юридически лица на територията на Община „Тунджа“ имаха възможност да направят своите предложения за Проектобюджет на Община „Тунджа“ за 2024 година.

През изминала седмица се проведоха и индивидуални срещи с Кмета на Община „Тунджа“ – Станчо Ставрев. В зависимост от темите, проблемите и предложенията, на срещите присъстваха Димитринка Димитрова – секретар на Община „Тунджа“, заместник-кметове, директори и експерти в съответните направления. Ползотворните срещи  спомогнаха да се определят приоритетите в Проектобюджета на Община „Тунджа“ за 2024 година.