Община Минерални бани спечели проект „Бъдеще за децата”

Община Минерални бани спечели финансиране по проекта „Бъдеще за децата на община Минерални бани”. Главната цел на проекта е предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и техните семейства с цел превенция на рисковете и подобряване качеството на живот. Общата стойност на проекта е 385 557 лева, от които 327 723 лева са европейско финансиране и 57 833 национално съфинансиране. Проектът е с продължителност 24 месеца. Той стартира на 1 ноември т.г. и ще приключи на 1 ноември 2025 година.