Предстои ремонт на 6 читалища в община Асеновград

Общо 6 читалища ще бъдат ремонтирани от община Асеновград по спечелени два проекта през Сдружение „МИГ Куклен – Асеновград” по процедура „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, финансирана от Програмата за развитие на селските райони.

Проектните предложения са насочени към обновяване на културната инфраструктура в сградите на читалищата в селата Тополово, Червен, Нареченски бани, Избеглии, Нови извор и Боянци. По всяка от сградите на читалищата ще бъдат изпълнени различни ремонтни дейности, като ремонт на покриви, подмяна на дограма, вътрешни ремоти, санитарни възли и инсталации и др. Реализирането на проектните дейности ще промени облика на читалищните институции и ще подобри значително материалната база на културната инфраструктура на община Асеновград. Финансирането по проектите е 100% безвъзмездна финансова помощ. Така, след основното обновяване на НЧ „Родолюбие“ в града, с европейски средства ще бъдат ремонтирани и читалищни сгради в по-малките населени места на територията на община Асеновград, създавайки добри условия за развитие на културните средища в по-малките населени места в общината.