Николай Димитров се срещна с жителите на град Обзор

Николай Димитров се срещна с жителите на град Обзор, за да  представи своята визия и новите планове на община Несебър за развитие на населеното място,  заложени за следващия мандат.э

„Списъкът с дейностите, реализирани в Обзор в отчетния период 2019 -2023, е дълъг и включва както проекти с принос за по-чиста околна среда, така и множество подобрения в образователната, парковата, уличната,  спортната и  ВиК инфраструктура.“ –каза г-н Димитров при отчета на извършеното в изминалия мандат. „Инвестираме във всички съставни селища и се стараем да подобряваме и надграждаме  имиджа, който   община Несебър, благодарение на вашия труд, предприемчивост и амбиции, постигна. Разпределяме общинските средства за развитие на населените места пропорционално, като отчитаме   важността на проектите, в които инвестираме, и въздействието им върху общността.“- обясни Николай Димитров.

Община Несебър започна разработването на  плана за регулация на жилищна зона „Южен плаж – гр. Обзор“.  Той  е разделен на четири етапа и с него ще се урегулират имоти за жилищно строителство и обществено обслужване, ще се оформят  улици и прилежащи тротоарни пространства, озеленяване и паркови зони. След влизането му в сила, градът  ще удвои територията си. За първия етап вече  има одобрено заданието по чл. 125 от ЗУТ и решение на Общински съвет за разработването му. „След приключване на процедурите и началото на реализация на инвестиционните намерения  се очаква постигне на  растеж в местната икономика чрез ръст на преките инвестиции в строителство, раздвижване на пазара на труда и разкриване на нови работни места,  значително увеличение на обема в търсенето и предлагането на стоки и услуги в общността.“ – коментира г-н Димитров и допълни „Извършваме и предроектни проучвания за рибарско пристанище, осигуряващо дейността на  най-стария  поминък в Обзор – риболова. Пристанът, изпълняващ и функциите на брегоукрепително съоръжение, ще осигури   място за домуване на около 60 лодки. Към него предвиждаме   обособяване на пункт за първична обработка на риба.“

„Обзор е сред най-популярните дестинации за летен туризъм в България  и ще продължи да се развива, защото  заедно ще работим за бъдещето на града и на хората“ – каза Николай Димитров.

Лекарският съюз настоява за алтернатива с хартиени рецепти

Отговорните институции да предприемат спешни действия за решаване на проблема с електронните рецепти за антибиотиците и за лекарствата за диабет, се настоява в позиция, изпратена от Българския лекарски съюз (БЛС). В противен случай от съсловната организация си запазват правото на протестни действия и възможността да защитят правата на лекарите и пациентите по съдебен път.

Проблемите, според съсловната организация, се изразяват в дискриминация на над две трети от лекарите в България, които не могат да изписват електронни рецепти, включително работещите в спешна помощ. „Огромен брой върнати пациенти от аптеките с неизпълнени рецепти с настояване за промяна на терапията и то под натиск. Сред причините за връщане са липса на медикамента, неоткриване на рецептата в софтуера, несъвпадение с кодовете на лекарствата и др.“, посочват от БЛС. От БЛС подкрепят дигитализацията, включително и въвеждането на електронната рецепта като водещо средство за предписване на медикаменти, но „с електронната рецепта дигитализацията в здравеопазването не се изчерпва“, допълват от организацията.

За решаване на проблема с дискриминацията на лекарите от БЛС предлагат въвеждане на паралелно използване на хартиена и електронна рецепта за определен период от време. През този период хартиената рецепта задължително да се качва от фармацевта в Националната здравно-информационна система и да се съхранява след изпълнението ѝ, подписана от пациента, с цел пълнота на досието на пациента и гарантиране на контрола при отпускане на лекарството. Право на всеки лекар и неговия пациент е да решат хартиена или електронна рецепта да бъде издадена. За да не се лутат пациентите, бързо да се въведе достъпен дигитален регистър на всички медикаменти, разпространявани на територията на България с отчитане в реално време на тяхната наличност в аптечната мрежа. Създаване на дигитално (интерактивно) приложение за пациентите, което да предоставя информация за наличностите на медикаментите в аптеките, предлагат още от БЛС.

Да се направят законови промени с цел повишаване на контрола при отпускане на медикаменти, както и гарантиране на правото на информираност на пациента за най-евтината алтернатива за лечение още в лекарския кабинет. По-рано заместник-министърът на здравеопазването проф. Илко Гетов каза, че продължава събирането на сигнали за пропуски в системата, за които ще се търси решение, и че са изпълнени повече електронни рецепти. „Не се предвижда връщането на хартиените“, допълни той.