В Минерални бани обсъждат национална карта на социалните услуги

В община Минерални бани извършват обществено обсъждане на анализа на потребностите на национално ниво от социални и интегрирани здравно-социални услуги и предложения за национална карта на социалните услуги. В съответствие с изискванията на Наредбата за планиране на социалните услуги, Агенция социално подпомагане извърши Анализ на потребностите на национално ниво от социални и интегрирани здравно-социални услуги, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет и разработи предложение за Национална карта на социалните услуги. В тази връзка и съгласно чл.48, ал.2 от Наредбата за планиране на социалните услуги, Ви предоставяме за обсъждане Анализ на потребностите на национално ниво от социални и интегрирани здравно-социални услуги, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет и предложение  за Национална карта на социалните услуги. Коментари и становища можете да изразите в 30-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение на: info@mineralnibani.bg