Обучиха 10 нови доброволци в Асеновград

10 доброволци се присъединиха към Доброволно формирование (ДФ) „Асеневци“ към община Асеновград. Новоприетите членове, от общо 30-те на брой, преминаха първоначален етап от обучението си.

Занятието се проведе от служители на РСПБЗН – Асеновград. Обучението беше разделено на две части – теоретична и практическа. Доброволците научиха как да боравят с пожарникарското оборудване, както и как да се справят при бедствия. Днешното занятие е част от подготовката на ДФ „Асеневци“ за получаване на първоначални знания, умения за начина на поведение при гасене на пожари.