Децата от Ардино са отговорни към природата и гората

Освен, че са талантливи, умни и емоционални, децата на ЦПЛР-ОДК Ардино са и отговорни към природата, и в частност гората, която е навсякъде около нас. Децата ни са ангажирани с нейните проблеми, стремят се да се грижат и да я поддържат млада и здрава.

При всяка възможност децата активно участват в мероприятия, свързани със залесяване, почистване и опазване на горските терени. Трудът и усилията на малките пазители на гората не остава незабелязан. Южноцентралното държавно предприятие към град Смолян, възнагради посещаващите ЦПЛР-ОДК деца, като им подари книги и пособия за училище. Рисунките на Алтан и Семих намериха своето място върху рекламни материали, които ще бъдат разпространявани чрез Оперативна програма “Околна среда/ 2014-2020“ съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз.

Благодарим на децата за тяхната инициативност, готовност и отговорност и на Южноцентралното държавно предприятие към град Смолян, затова че мотивират децата!

Минерални бани се оказва в центъра на най-древната цивилизация

Тезата, че на територията на община Минерални бани е живяла най-древната цивилизация се потвърждава за сетен път и то не от кой да е. Тук се намира най-голямата концентрация на древни мегалити, но българските археолози за пореден път се оказват тотално неосведомени.

Теорията, че на територията на днешна България преди повече от шест хилядолетия се е развивала най-древната човешка цивилизация, получи международно признание. В свое интервю известния американски историк професор Дейвид Антони оповести заключението си от негово изследване, което доказва, че на Балканите в периода от 6200 г. до 4500 г пр.н.е. се е развивалo най-старото световно общество. Древната цивилизация е известна под името Стара Европа. Тя е процъфтявала далече преди разцвета на Гърция и Рим. Откритите до момента артефакти доказват дори, че тя се е развивала далече по-рано от възникването на първите градове в Месопотамия и Египет. Американски научни издания признават, че по време на развитието на цивилизацията Стара Европа Балканите са били най-развитото и напредничаво място в целия свят.