Вдъхновяващи специалисти работят в община Банско

Голяма заслуга за успеха на Община Банско има Десислава Хаджирускова, която работи в администрацията вече 10 години. Тя е директор на дирекция „Административно обслужване“. Завършила е стопанската академия „Д.А.Ценов“ в Свищов, магистър е по счетоводство и контрол, семейна е, майка на три деца.

Признава, че работата в администрацията за нея е вдъхновение, a когато това носи и успехи, то тогава няма как да не е удовлетворена от себе си. С упоритост, последователност и спазване на законите и правилата. И още нещо – когато човек си обича работата и приема професията си като призвание, просто се получава. За Общинска администрация Банско това е постоянно предизвикателство – непрекъснато да подобряваме и усъвършенстваме работата си, а прозрачността е една от целите ни. Високата оценка, която ни даде фондация „Програма Достъп до Информация“, е признание, че усилията на целия екип за повишаване на прозрачността в работата на администрацията, са оценени. Вложихме много усилия, реконструирахме напълно цялата секция „Достъп до информация“ в сайта на общината, спазихме всяка „запетая на закона“, всички изисквания за предоставяне на информация не само по ЗДОИ, публикувахме и създадохме редица вътрешни документи, които да са по-достъпни и разбираеми за обществеността. Един от тях е „Бюджет на гражданите“, в който кратко и ясно предоставихме информация за бюджета на Община Банско за 2022 г. Признанието на ПДИ е много важно, тъй като показва благодарност към всички хора, които отдадоха от времето и усилията си за промяната – да има пълна прозрачност в нашата работа.