В община Тунджа обучаваха учители по проект „РЕ-Акция”

В рамките на проект „РЕ-АКЦИЯ чрез информация срещу домашното насилие и насилието по полов признак“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Норвежки финансов механизъм 2014-2021, Програма „Правосъдие”, Малка грантова схема, 30 учители, медиатори, училищни специалисти от училищата на село Тенево, село Веселиново и село Скалица от Община Тунджа, преминаха еднодневни обучения в град Ямбол, които повишиха знанията и капацитета им по темата за домашното насилие и насилието по полов признак, което се среща в училищната и семейна среда.

Проектът „Ре-Акция“ поставя особен фокус върху ромската общност и по-конкретно деца и жени, като цели да повиши знанията и информираността им относно превенцията по темата за домашното насилие и насилието по полов признак. Именно за това,  проектът се фокусира върху училищата от горепосочените села на Община Тунджа, тъй като над 85% от учениците в тях са от ромски произход. Учителите играят изключително важна роля в разпознаването на насилие в училищна среда, включително домашно насилие и насилие по полов признак. Те трябва да бъдат оборудвани със знания и умения, за да разпознават и реагират на тези проблеми, като същевременно осигуряват подкрепа и застъпничество за своите ученици.

Обучаемите споделиха, че обучението е изключително важно, тъй като насилието в дома и в училище, е сериозен проблем, който може да остави траен отпечатък върху живота на децата. С придобитите нови знания и умения, учителите  и възпитателите започват новата учебна година по-подготвени, работейки на първа линия с децата при разпознаване на знаците на насилие. Всички обучаеми споделиха, че темата за насилието особено сред деца от ромски произход, е изключително деликатна тема за комуникиране директно с тях или с техните родители. Именно за това, на тях им трябват специални меки умения, за да знаят как да реагират адекватно в такива ситуации. Те споделиха, че в голяма степен жените и децата от ромските общности не идентифицират определени действия като насилие, тъй като това се корени в характеристиките на тяхната общност и култура.