Община Стамболово отбеляза своята 40-годишнина

Театрално-музикален център Кърджали и Музикален театър „Кадрие Лятифова” представиха музиално-танцовия спектакъл „Посоки” за празника на община Стамболово. Концертът се състоя от 11,00 часа в концертната зала на общината. Театърът е създаден с Постановление № 124 от 6 юни 2003 г. на Министерския съвет с предмет на дейност: създаване и представяне пред публиката на музикални, танцови и театрални спектакли; съхраняване елементите на турската идентичност – език, традиции и културно наследство; насърчаване духа на търпимост и диалог между различни култури. Министерският съвет с Постановление № 152 от 28 юли 2010 г. преобразува Държавния музикално-драматичен театър „Кадрие Лятифова“ – Кърджали чрез вливане в Драматично-кукления театър „Иван Димов“ – Кърджали.

Регистър на детските градини ще водят в община Минерални бани

Наредба за условията и реда за водене на Регистър на общинските детски градини приеха на последното заседание за този мандат на Общинския съвет в Минерални бани. Това бе наложително във връзка с влизането в сила на новия Закон за предучилищното и училищното образование, съгласно чл.346 от този закон.

Във всяка община се създава и води регистър на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие.  Прави се изключение единствено за общинските центрове за специална образователна подкрепа – въз основа на заповедта за тяхното откриване, преобразуване, промяна и закриване. Целите за създаването на този регистър са систематизиране, достъпност и публичност на информацията за общинските детски градини на територията на общината.