В Минерални бани избраха временни кметове до изборите

Последното си заседание за този мандат проведе Общинския съвет в Минерални бани. В проекта за дневен ред първоначално бяха заложени 4 докладни записки, но преди началото на заседанието председателят На Общинския съвет Мехмед Лятиф предложи към тях да бъдат добавени две допълнителни.

Сред по-важните проекти за решения бе избирането на временно изпълняващи длъжността кмет на община и кметове на кметства. Това се налага във връзка с ползването на платен или неплатен отпуск от кандидатите за общински съветници и кметове от датата на регистрацията им в ОИК – Минерални бани до обявяване на резултатите от съответния вид избор и полагане на клетва от новоизбраните кандидати. Така временно изпълняващ длъжността Кмет на община Минерални бани ще бъде Нуртин Сабри, досегашен зам. кмет на общината.

Временно изпълняващи длъжността Кмет на кметство ще бъдат Веселина Казанджиева в Татареви, Сание Рамадан в село Сърница и Кадрие Сюлейман в Караманци. Найме Иса ще бъде временен кмет в село Винево, Севим Таир в Ангел войвода и Семиха Мюслюм в Долно Ботево.

Временно изпълняващи длъжността кметски наместник в село Брястово ще бъде Иван Райков, в Спахиево – Росица Ничева, а в Сираково – Еленка Добрева.

В останалите точки по дневния ред съветниците приеха отчет за дейността на „Стройкомерс” ЕООД и гласуваха отпускане на еднократни финансови помощи за жители на общината в затруднено положение.