Обществено обсъждане на защитена територия “Корал” в Царево

В НЧ „Георги Кондолов“ гр. Царево се проведе обществено обсъждане за създаване на нова защитена територия „Корал“ по предложение на сдружение „Да запазим Корал“. Присъстваха държавни и общински структури, собственици на имоти.

Кметът на Царево инж. Георги Лапчев подчерта, че мястото на подобни срещи е точно пред местната общественост, за да се чуят всички предложения и становища.  Според него част от мотивите на сдружение „Да запазим Корал“ не отговарят на истината. И допълни, че ако Царево имаше ОУП нещата сега щяха да изглеждат по друг начин. Собственици на земи обявиха, че трябва да се направи обследване на всеки терен, преди да се обяви защитена територия. За пръв път подобна дискусия се провежда в толкова широк формат. Директорът на РИОСВ-Бургас Павел Маринов изслуша всички предложения и критики, като  накрая даде предложение да се проведе следваща среща, след месец. Областният управител Пламен Янев изрази становище, като посочи част от слабостите внесени в предложението на сдружението „Да запазим Корал“. Според него, не трябва да се вземат прибързани решения, както се случи с друг сходен проект – обявяването на защитена водна територия „Корал“. Кметът инж. Лапчев допълни, че трябва да се върви крачка по крачка. Първо ОУП-ът да се завърши и след това да се определят защитените територии, ако има нужда от такива.