Детските градини в Стамболово със соларни системи за топла вода

Соларни системи за топла вода ще бъдат монтирани на детските градини в община Стамболово. За целта е обявена обществена поръчка. Модернизацията касае 5 сгради на детска градина „Звездичка“ в община Стамболово – в селата Пчелари, Лясковец, Силен, Голям извор и Жълти бряг.

Обществената поръчка се възлага в изпълнение на проект „Преход към климатично устойчиви общности“, по програма „Опазване на околната среда и климатични промени“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. Прогнозната стойност е 90 644 лева без ДДС. Фирмите могат да подават оферти за участие до 13 септември 2023 г.