Незаконни постройки установиха на къмпинг “Якото място”

Проверка на къмпинг „Якото място“ установи неизпълнение на заповед за премахване на незаконен обекти. Незаконни, с влязла в сила заповед за премахване,  са освен обекти за настаняване и хранителен магазин и ресторант. За въпросните постройки има издадени заповеди за премахване, които не са обжалвани, изтекли са сроковете за доброволно изпълнение и предстои принудително премахване, съобщиха от Община Царево.

На място бяха описани и незаконни обекти, изградени в държавен горски фонд и земеделска земя –  общинска собственост, без съответните документи. Незаконно е обособен паркинг в имот, който не е собственост на собственика на къмпинга. Освен констатираните с предходни заповеди около 80 обекта, част от които са обжалвани, на място се установиха и изградени междувременно нови незаконни постройки. Изградена е и незаконна система за отвеждане на фекалните води от „Якото място“, които се изливат в природата, за което ще бъде уведомена РИОСВ гр. Бургас. За поставени на бунгалата локални газови инсталации, които са потенциално пожароопасни, ще бъде сезирана РСПБЗН-Царево.