В Мъглиж редят експозиция с минерали

В Мъглиж ще ремонтират изцяло някогашното зимно кино, каза кметът на общината д-р Душо Гавазов. В него ще има туристически информационен център и експозиционна зала.

В тази зала ще бъде подредена богата етнографска сбирка и една колекция, достойна за всеки музей – колекцията от минерали, която приживе роденият в града проф. Минчо Йовчев му подари. Тя е втора по големина в България. Започна реконструкция и на част от читалището ни, създадено през 1869 година. Мъглиж е известен и със своите арт пленери, по време на които тук творят много художници, каза още градоначалникът.

Община Минерални бани с финансиране по “Бъдеще за децата”

Община Минерални бани е одобрена за безвъзмездна финансова помощ по процедурата „Бъдеще за децата“, подкрепена от ЕС. От Хасковска област са класирани и проектите на общините Хасково, Димитровград, Стамболово и Тополовград.

Парите ще бъдат изразходвани за предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги, включително в домашна среда, както и други видове консултативна подкрепа с цел превенция на рисковете от изоставяне на детето, намаляване на негативните тенденции, свързани с детската бедност. Целта е подобряване качеството на живот, както е записано в Европейската гаранция за детето – инициатива на Европейската комисия за осигуряване достъп до здравеопазване, образование, детски грижи, приемливо жилище и подходящ хранителен режим за най-уязвимите деца в Европейския съюз. В национален мащаб до финансиране са допуснати 121 проектни предложения. Общата стойност на безвъзмездната финансова помощ за страната е малко над 42 млн. лв., а за 5-те общини в Хасковска област – 1 870 000 лв.