Подновяват уличното осветление в 8 села от община Стамболово

Кметът на община Стамболово Аднан Йълдъз подписа административен договор  № BG-RRP-4.025-0056 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Министерство на енергетиката на стойност 718 275,38 лева за проект Подобряване на енергийната ефективност в община Стамболово.

Одобрената безвъзмездна финансова помощ представлява 100 % от стойността на разходите за изпълнение на проекта. Проектът предвижда към реконструкция и модернизация на системите за външно изкуствено осветление в 8 големи населени места в община Стамболово: с. Стамболово, с. Жълти Бряг, с. Гледка, с. Малък Извор, с. Долно Ботево, с. Лясковец, с. Зимовина и с. Пчелари. Предвижда се подмяна на старите осветителни тела с такива с LED диодни осветители, като се инсталира съвременна система за управление на уличното осветление. Целта на проекта е намаляване на разхода на енергия за външно изкуствено осветление на посочените по-горе населени места и прилагане на мерки за повишаване на енергийната ефективност, понижаване на вредните емисии, постигане на положителен ефект върху околната среда и подобряване условията на живот на населението в общината. Продължителността на проекта е 21 месеца и се финансира по Националния план за възстановяване и устойчивост, процедура „Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление – Покана 1“.

Предстои реконструкция и модернизация на уличното осветление за всички останали населени места от община Стамболово по обявената процедура „Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление – Покана 2“, финансирана по Националния план за възстановяване и устойчивост или със средства от общинския бюджет.