ВиК Хасково ремонтира помпена станция “Светослав” в Стамболово

Помпена станция „Светослав“ в община Стамболово е основно реконструирана, съобщават от ВиК – Хасково. Това става със собствени средства на дружеството. След направената реконструкция помпената станция може да осигури 10 л/сек вода към селата Светослав и Бял кладенец.

Подменени са довеждащи водопроводи, напорни и смукателни водопроводи, както и цялата спирателна и пусково-регулираща арматура. На изхода от помпената станция са монтирани водомери за контрол на водните количества, подавани към населените места. Използваните материали са съвременни и съгласно новите технически и технологични изисквания. Водопроводите са подменени с такива от полиетилен висока плътност с подходящите диаметри за съответните населени места. До настъпване на есенно-зимния сезон е планирана реконструкция на цялото електрооборудване на помпената станция „Светослав“, с което ще се гарантират добри експлоатационни характеристики на съоръжението в дългосрочен план и по-сигурно водоснабдяване на селата, посочват от ВиК. Помпена станция „Светослав“ е построена и въведена в експлоатация в средата на 70-те години на миналия век и нейната реконструкция беше крайно наложителна, допълват от водното дружество.