“Ваканция в библиотеката” стартира в Асеновград

Инициативата „Ваканция в библиотеката“ стартира от днес в Асеновград. Библиотечната забавно-образователна програма започва в 10 ч. и се осъществява съвместно с община Асеновград и Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.

В тазгодишната програма децата от 7 г. до 13 г. могат да участват в традиционните занимания всеки вторник и четвъртък от 10:00 ч. до 12:00 ч. През лятото децата над 12-годишна възраст могат да се включат в заниманията на тийн-зоната в Градската библиотека, където всяка сряда от 11:00 ч. ще се провеждат занимания по приложни изкуства.