“Ваканция в библиотеката” стартира в Асеновград

Инициативата „Ваканция в библиотеката“ стартира от днес в Асеновград. Библиотечната забавно-образователна програма започва в 10 ч. и се осъществява съвместно с община Асеновград и Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.

В тазгодишната програма децата от 7 г. до 13 г. могат да участват в традиционните занимания всеки вторник и четвъртък от 10:00 ч. до 12:00 ч. През лятото децата над 12-годишна възраст могат да се включат в заниманията на тийн-зоната в Градската библиотека, където всяка сряда от 11:00 ч. ще се провеждат занимания по приложни изкуства.

Минерални бани с одобрен проект за вътрешна водопроводна мрежа

Община Минерални бани подписа договор по одобрен проект с Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Проектът се нарича “Рехабилитация на водопроводната мрежа в Община Минерални бани”. Той е по Приоритет 6: “Насърчаване на социалното приобщаване, намаляването на бедността и икономическото развитие в селските райони” в Област 6Б: “Стимулиране на местното развитие в селските райони”.

Проектът е за безвъзмездна финансова помощ в размер на 2 923 932 лева и представлява 100 % от стойността на одобрените и извършени от бенефициента разходи по изпълнението на одобрения проект. Срокът за изпълнението на одобрения проект е до 30 месеца, считано от датата на подписването на този договор, но не по-късно от 15.09.2025 г.

Дейностите по проекта обхващат две населени места – Караманци и Сусам. За рехабилитация на селищна водопроводна мрежа в с. Караманци одобрената субсидия е 752 132 лева. За обект “Рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа в с. Сусам – водопроводна част” са одобрени 843 482 лева.