Подновяват билбордовете на автобусните спирки в Минерални бани

Започва подновяване на билбордовете по автобудните спирки в община Минерални бани. Кметът на общината Мюмюн Искендер вече проведе разговор с представители на фирмата, която ще изработи новите рекламни материали.

В рамките на разговора бе обсъдена и идеята на ключови места в общината кампанийно да бъдат поставяни преместваеми билбордове. Автобусните спирки в Минерални бани са от нов тип и едната им страна е предвидена за разполагане на рекламни материали. За да се избегне нерегламентираното лепене на различни обяви и съобщения, на всяко пано ще има вмъкнат и надпис с размера на глобата, с която ще бъдат санкционирани нарушителите.