Заедно блестим по-ярко – тиймбилдинг в СУ “Св. Паисий Хилендарски”

Деветокласниците съчетаха знанията си по английски език, ИКТ и философия с уменията на 21. век /работа в екип, съпричастност, сътрудничество, емоционална интелигентност и активно слушане/ и заедно със своите учители работиха по трудни и сложни педагогически казуси, които се срещат ежедневно в българското училище. Фокусът на този нестандартен час на класа бе върху екипната работа и умението да потърсиш помощ и да поискаш съвет от по-компетентен член на екипа. Отборите, състоящи се от 5-6 ученици, представиха себе си с лого и рекламно изречение, изработено от тях самите в часовете по ИКТ под вещото ръководство на г-жа Петя Велева и г-жа Татяна Запрянова.

https://www.sou-paisiy.com/news/read/id/314

Компетентно жури в състав: г-жа Дамянка Русева – зам.-директор, г-жа Мария Кунчева – педагогически съветник и г-жа Диана Стоянова – старши учител о БЕЛ оцени работата на четирите отбора, и определи екипа на „Великолепната шесторка“ като най-добър. Всички ученици получиха подаръци с логото на класа, изработено от Фатме Халибрям. А учителите-консултанти и журито бяха изненадани с красиви ръчно изработени картички с лично послание под формата на акростихче, сътворено в часовете по английски език с помощта на г-жа Диана Тенева – преподавател и класен ръководител.