Община Стамболово ремонтира пътя между Пътниково и Светослав

Обществена поръчка за изготвяне на работен проект и упражняване на авторски надзор за основния ремонт на пътя между селата Пътниково и Светослав обявиха от община Стамболово.

Общата дължина на обекта е 3 500 м. Пътят е разбит, като се нуждае от ремонт. Отводняването е решено изключително повърхностно, чрез необлицовани земни окопи, които са обрасли с храсти и има наноси, посочват от общината. Прогнозната стойност на поръчката е 69 000 лв. без ДДС, а офертите на кандидатите ще бъдат отворени на 11 юли.

Минерални бани с нов проект за рехабилитация на водопроводна мрежа

“Рехабилитация на водопроводна мрежа в Община Минерални бани” се нарича новият проект, спечелен от родопската община. Проектът е по Програмата за развитие на селските райони – Приоритет 6: “Насърчаване на социалното приобщаване, намаляването на бедността и икономическото развитие в селските райони”, а  стойноста му е 2 923 932 лева. Искам да спомена и кои други проблеми са решени в цялата община каза кметът на Минерални бани Мюмюн Искендер. Изцяло е решено водоподаването за питейна вода. Когато през 2011 година застанах за първи път на този пост като кмет на община Минерални бани, всичките ни населени места, а те са общо 12 на брой, имаха проблеми с питейното водоснабдяване, обхващащи време от 3 до 5 месеца в годината. С 5-6 проекта, които успяхме да реализираме този проблем за следващите 10-20 години е решен. След като приключим всички тези проекти, смятам, че проблема с питейната вода в общината ще бъде решен за 50 години напред, добави още кметът Искендер.