Награда за Антологията “Настройване на цигулките”

Антологията “Настройване на цигулките”, в която участва Диана Тенева е отличена с наградата на Американското хайку общество за 2023 г. В редакторският екип на антологията са Людмила Балабанова, Георги Георгиев и Илиана Илиева.

„Настройване на цигулките“ е антология от 128 български хайку от 53 поети, подредени в 14 поредици, всяка от които започва с известно западно стихотворение. Стихотворенията са отпечатани на български (горе) и английски (долу). Началната последователност започва с последните четири реда от стихотворението на Йейтс, „Сред деца в училище“, което завършва с въпроса: „можем ли да отделим танца от танцьора?“ Хайку стихотворението на Диана Тенева:

нарастваща луна

всички отговори

в люлчина песен

За разлика от други антологии, които предлагат голямо разнообразие относно стил, тон, предмет и умения, Tuning Up the Violins се чете като работа на един автор по отношение на същите тези качества. Това е признание за високото качество на самите стихотворения, както и за умелата редакция и композиция на Балабанова. Ето едно хайку от Илияна Стоянова:

бавен танц

сърцето изпреварва

ритъма