Обществена поръчка за превоз на пътници в Стамболово

Обществена поръчка за извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии, разделени в две обособени позиции, обявиха от община Стамболово. В едната обособена позиция влизат автобусната линия Кърджали – Стамболово (17:30 часа – 08:00 часа) и автобусна линия Кърджали – Долно Ботево (13:30 часа – 15:30 часа). Втората обособена позиция включва автобусната линия Хасково – Долно Черковище (15:00 часа – 09:30 часа) и автобусна линия Хасково – Рабово (14:00 часа – 08:30 часа). Прогнозната стойност на поръчката е 135 000 лв. без ДДС, а офертите на кандидатите ще бъдат отворени на 10 май.