Нови лед лампи ще осветяват улиците на Асеновград

Община Асеновград ще подмени уличното осветление в града със средства от Националния план за възстановяване и устойчивост, съобщи зам.-кметът по строителството Стоян Димитров. Проектът „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в системата за външно изкуствено осветление в Асеновград“ е на стойност близо 1,1 млн. лева. Средствата ще бъдат осигурени по процедура „Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление“ на Националния план за възстановяване и устойчивост.

По проекта ще бъдат подменени 1747 стари натриеви осветителни тела с нови LED такива и други 128 електрически табла за улично осветление, които имат вградени компоненти за системи за управление и мониторинг. В бъдеще ще се използва софтуер, позволяващ обединяване на данните от контролерите, монтирани в таблата, обработка на данните, ръчно и автоматично управление и измерване на работни параметри на системата. Чрез реализацията на проекта ще се подобри качеството на уличното осветление в Асеновград, посочи още Димитров. Ще се намалят годишните разходи за електрическа енергия и емисиите от парникови газове. Целта е да се сведат до минимум пътнотранспортните произшествия и уличната престъпност. Това според Общината ще доведе до повишаване на безопасността при движение, което ще създаде спокойна нощна среда за населението на града.

От администрацията очакват всички 15 общински училища на територията на Асеновград да кандидатстват по процедура „Училищна STEM среда“ на Националния план за възстановяване и устойчивост. Процедурата за кандидатстване вече е отворена, а общинското ръководство е разяснило на директорите, които трябва да кандидатстват индивидуално, основните параметри и етапи по процедурата. Средствата се предоставят за преустройства на кабинети (ново разпределение и оформяне на пространства, зони и др.), купуване на техника и модерно оборудване (интерактивни дъски, компютри, таблети, технологично обзавеждане, оборудване за кабинети по физика, технологии, инженерство и др.), закупуване на софтуерни продукти. Целта е да се създадат условия в училищата, които да повишат интереса към науката, технологиите, инженерството и математиката.