Общинският съвет в Минерални бани заседава извънредно

Извънредно заседание провежда днес от 14,00 часа Общинския съвет в Минерални бани. В проекта за дневен ред са включени 5 докладни записки, каза председателят на местния парламент Мехмед Лятиф.

Сред по-важните от тях са актуализиране на годишната програма за 2023 г. И отдаване под наем на земеделски земи от Общинския поземлен фонд. Общинските съветници ще се произнесат относно отпускане на еднократни финансови помощи.