Информационна среща за приемна грижа в Ардино

Информационна среща, посветена за популяризирането на приемната грижа, се проведе в заседателната зала на община Ардино. На събитието присъства Кремена Стоянова, национален експерт „Детски политики“ в сдружение „Надежда и домове за децата – клон България“, Иванка Таушанова, областен координатор в сдружение „Надежда и домове за децата – клон България“., какт и представители на социални служби и институции от общината.

Кремена Стоянова, национален експерт по детски политики, запозна присъстващите с работата на сдружение „Надежда и домове за децата – клон България“. Тя информира, че в страната има 62 деца с увреждания, които имат нужда от отглеждане в приемно семейство. „Ние като организация подкрепяме всяко приемно семейство, което отглежда дете с увреждане, също така и биологичните семейства. Тогава, когато кризата в семейството е материална, ние подпомагаме семейството с най-необходимите неща, за да не бъде разделено детето от родителите си“, заяви Кремена Стоянова. Областният координатор Иванка Таушанова подчерта, че община Ардино е една от първите в областта с развита и много добре работеща община в сферата на социалните услуги. „Кърджалийска област има необходимост от повече приемни семейства, и най-вече от такива за отглеждане на деца от 0 до 3 години и деца с увреждания. Приемната грижа е една много добра възможност за допълнителен доход в отдалечените населени места. Тя ще бъде постоянна във времето, тъй като домовете за деца в страната са само 4 и скоро те ще бъдат закрити“, заяви Таушанова. Социалният работник от Областния екип „Надежда и домове за децата – клон България“ Венета Илиева представи информация за същността на приемната грижа, условията за кандидатстване и децата, нуждаещи се от приемна грижа. „Към момента в община Ардино има 4 приемни семейства с три настенени деца. Приоритети са деца от 0 до 3 години и всеки желаещ може да получи повече информация за приемната грижа в офиса на Областния екип в сградата на Защитеното жилище в град Ардино“, заяви Илиева.