Събарят строеж на “Балнеоложки комплекс” в Минерални бани

Предстои събаряне на строежа „Балнеоложки комплекс“ в Минерални бани. От общината търсят фирма изпълнител, като прогнозната стойност на поръчката е 150 000 лв. без ДДС. Офертите на кандидатите ще бъдат отворени на 13 април. Работата включва разчистване, подравняване на терена и извозване на строителните отпадъци. Събарянето на сградата ще е без взрив.

Опасната сграда е собственост на дружеството „Профилактика, рехабилитация и отдих“ ЕАД – София. Издадена е заповед от кмета за премахването на сградата. Тя е потвърдена от съда. До дружеството е изпратена покана за доброволно изпълнение, но в дадения срок не е предприето изпълнение. Строежът е на 9 етажа със застроена площ 899,51 кв. м., с носеща стоманобетонова конструкция с кота на плочата на 9-ти етаж – 27 метра. Сградата е в аварийно състояние. Разрушени са петите на колоните, армировката е корозирала. Бетонът, от който е изпълнена сградата е десортиран и с ниско циментено съдържание, посочват от общината.