Община Казанлък работи по нов здравно-социален проект

От началото на месец февруари тази година Община Казанлък започна работа по нов интегриран здравно-социален проект „Грижа в дома в община Казанлък“. Целта е да се осигури подкрепа в домашна среда за лица с увреждания и възрастни хора в невъзможност за самообслужване. Изпълнението на проекта ще разшири възможностите на Общината за предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда. Това съобщиха от пресцентъра на общината. Новият проект надгражда реализираните вече дейности и постигнати резултати по проекти „Патронажна грижа в община Казанлък“ – Компонент 2 и Компонент 3 и „Патронажна грижа + в Община Казанлък“, като осигури на възрастните в невъзможност за самообслужване и хората с увреждания предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги, психологическа подкрепа, доставка на хранителни продукти от първа необходимост до домовете на лицата, заплащане на битови сметки със средства на потребителите, предоставяне на информация относно превенция и профилактика на здравето и социално значими заболявания. За реализация на дейностите предстои назначаването на персонал за организиране и управление на услугата, специалисти по предоставяне на грижи в дома, в т.ч медицински лица и домашни санитари, както и други консултанти и помощен персонал. Считано от 14.02.2023 г. всеки желаещ да ползва услугата „грижа в дома“ може да подава своите документи за кандидатстване. Услугата „грижа в дома“ е комплекс от здравни и социални услуги, съответстващи на потребностите на потребителя.