„Able Mentor“ ще се състои за девети път в Казанлък

В рамките на 19-я сезон на програмата за индивидуално менторство „Able Mentor“ ще се състои и нейното девето издание в гр. Казанлък. Програмата  е насочена към учениците от 10 и 12 клас, и се провежда традиционно в два сезона – зимен и предстоящия пролетен, който ще започне в края на месец март.

Първоначалната концепция на програмата „Able Mentor“ е разработена през 2013 г.от няколко души от Асоциацията на българските лидери и предприемачи, и е тествана чрез срещи в различни училища. Темите, с които се запознават детайлно учениците са кариерно и академично развитие и предприемачество. След първите срещи, инициаторите ги трансформират  в индивидуално менторство извън училищната среда, тъй като считат този формат за много по-успешен и полезен. Програмата е подходящ  инструмент за връзка на учениците със специалисти в областта, в която те имат желание да се развиват, както и  да се чувстват по-подготвени в организационните си умения, академичното и кариерното си развитие след завършване на средно образование. Всички желаещи ученици от Казанлък  могат да кандидатстват за обучение в програмата до 1 март. Каква е целта на три месечната програма и как е организирана работата на екипите от ученик и ментор –  подробностите разяснява един от участниците в предходен сезон на „Able Mentor“ в Казанлък, дванадесетокласникът от ПМГ „Никола Обрешков“ – Лъчезар Йорданов.