Тихомир Янакиев: Необходимо е внимание към малките населени места

Важно е да бъде подпомогнато устойчивото развитие на най-малките населени места, заяви кметът на Созопол – Тихомир Янакиев. Основните предизвикателства, пред които са изправени малките населени места, са инфраструктурните връзки и не само,  допълни той.

„Аз мога да говоря за проблемите, които виждаме в Созопол от нашата камбанария“, заяви той и продължи подетата от кмета на Община Бургас Димитър Николов тема за взаимоотношенията и взаимодействията на местната с централната власт, както и за възможностите да се имплементират европейски средства за доброто развитие на регионите. „Тук е изключително трудно да се наваксат тези дисбаланси, натрупани през последните години, в които бяхме не само членове на Европейския съюз, но и преди това. Затова и според мен трябва да се наблегне в тази насока. Критериите за проектите трябва да бъдат така направени, че да могат да обхванат по-голям кръг от населени места, които да могат да участват“, заяви той. 

„Според мен има много какво да се желае в тази насока, тоест да могат бъдат въвлечени и да се осигури устойчивост в развитието на най-малките населени места. Бургас наистина има много с какво да се похвали в тази посока, но немалка част от хората в региона живеят в селата. Знаете, че в предходните програмни периоди те бяха ограничени бенефициенти в инфраструктурни проекти и искрено се надявам, че това сега ще бъде променено“, допълни той. Той обяви, че по-късно по време на конференцията Созопол ще бъде представен с проект от програмата за трансгранично сътрудничество с Турция, който е бил на стойност 580 хил. евро и с чието изпълнението са били закупени автомобили и е била ремонтирана пожарната станция в Созопол.