Продължава програмата „Топъл обяд” в община Ардино

Община Ардино продължава предоставянето на топъл обяд на територията си по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027 г., съфинансирана от Европейски социален фонд+, чрез Операция BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“.

Стойността на проекта е в размер на 3 575 769,60 лева. От безплатен „Топъл обяд“ към момента се възползват 1 300 жители на община Ардино от няколко целеви групи. С предоставянето на услугата до 30 септември 2025 година, операцията ще продължи да допринася за постигане общата цел на програмата, свързана с осигуряване на здравословна, разнообразна и питателна топла храна за обяд на хора, които не са в състояние сами или с помощта на свои близки да си осигуряват такава. Дейностите ще продължат да осигуряват подкрепа в ежедневието на лица без доходи или с ниски доходи, възрастни хора и хора с увреждания, които живеят сами в община Ардино. „Топъл обяд“ се реализира със съдействието на Агенция за социално подпомагане по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027 г., съфинансирана от Европейски социален фонд+, чрез Операция BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“.