Тихомир Георгиев подписа декларация за българската енергетика

Народните представители от „Български възход” Тихомир Георгиев и Галин Монев участваха в дискусия с почти всички парламентарно представени партии, представители на изпълнителната власт и работодатели, организирана от синдикатите КНСБ и КТ Подкрепа, посветена на българската енергетика. На форума те се присъединиха към декларация в защита на въглищните мощности в България.

Енергийният сектор в Република България е подложен на тежък натиск за бърза декарбонизация, който ще доведе до затваряне на ключови енергийни мощности, се казва в текста на декларацията. При наличие на енергийна криза в Европа и военни действия в региона поетите ангажименти по Плана за възстановяване и устойчивост за ускорено намаляване на въглищните емисии при производството на електроенергия с 40 % до 2026 г. в сравнение с посочената 2019 не просто са изключително притеснителни, те са обществено опасни. Тези ангажименти са поети без каквото и да е обществено обсъждане, „на тъмно” и най-вече без да е извършен цялостен анализ за последствията за икономиката на България, а и на целия регион. Още повече, че тези ангажименти са в разрез с прието решение на Народното събрание от 2020 г. за запазване работата на въглищните централи у нас.

Предвиденото намаляване на въглищните емисии от производството на електроенергия с 40% до края на 2025 г., спрямо 2019 г., обхващаща централите, работещи на въглища, ще превърне страната ни от износител на електроенергия, в страна зависима от внос от други държави в региона през зимните месеци и ще доведе до срив на брутната ни добавена стойност. Под риск са поставени хиляди работни места в комплекса „Марица изток” след 3 години, безработица и обезлюдяване на засегнатите региони, става ясно още от текста на декларацията. Независимо от различните планове и сценарии за справедлив преход на тези региони, никой от тях няма да бъде изпълнен и работещ ефективно в рамките на толкова кратък период, докато негативите от порочно изпълнен план за декарбонизация на енергийния сектор ще бъдат усетени непосредствено от хората и икономиката в страната.

Разработените анализи в рамките на работата на Комисията за енергиен преход ясно показват, че България има алтернатива за осигуряване на планиран преход, при който да се запази значителна част от съществуващите топлоелектрически мощности, да се гарантира сигурността на доставките по време на прехода, като едновременно с това се реализират нови инвестиции в гъвкави мощности с ниски въглеродни емисии. При това намаляването на емисиите в сектора към 2030 г. постига нива от 55%, което съответства на европейските цели, без да е необходимо предлаганото ударно намаляване на въглищните емисии с над 70 % към 2030 г., което ненужно ни поставя в предната редица на ЕС по този показател.

В тази връзка настояваме КСЕЗС да представи пълните резултати от системните анализи от комисията за енергиен преход пред Народното събрание, така, че да може да се вземат национално отговорни решения за развитието на енергийния сектор и осъществяването на справедлив енергиен преход. Категорично се противопоставяме на всички опити за налагане на всякакви сценарии, които предвиждат закриване на мощности преди 2038 г.

Необходимо е да се прояви воля и желание да започнат открити преговори с Европейската комисия за отпадане на поети ангажименти, които на практика не могат да се изпълнят без огромни ненужни и необратими щети за енергийната система и икономиката на страната. Настояваме Народното събрание на основание свое Решение, обн. В ДВ, бр.11 от 07.02.2020 г. да задължи правителството да започне незабавни преговори с Европейската комисия за отпадане на изискването за намаляване с 40 % на емисиите в енергетиката през 2025 г. в сравнение с 2019 г.

Убедени сме, че това е в интерес не само на българския енергиен сектор, но е в интерес и на цялото българско общество, се казва в текста на декларацията.