GISSEN в изложба на новогодишната карикатура в Хърватия

Живко Тенев – GISSEN и още шест български артисти представят България на Международната изложба на новогодишната карикатура в град Мали Лошин, Хърватия. Това са Дилян Дочев, Мая Чолакова, Валентин Георгиев, Мирослав Божков, Цочо Пеев и Йовчо Савов. Проявата е организирана от читалище Осор и в нея участваха 216 автори от 47 държави с повече от 360 произведения.

Това бе едно от последните ми участия за отиващата си 2022 година, сподели GISSEN. Преди това той участва в Международния фестивал на карикатурата – Африка 2022 в Мароко. Очаквам новата година да бъде много по-наситена с подобни прояви освен авторските ми изложби на всяко първо число от месеца, сподели артистът. GISSEN е редакционен художник на Антен Ер от основаването на сайта преди 19 години. Преди това е публикувал свои карикатури във вестниците „Антени”, „Пулс”, „Шипка”, „Демокрация”, „Ориент Експрес”, „Новинар Юг” и др. Печелил е награди за свои произведения в Италия, Сирия и Китай. Сред най-успешните му карикатурни проекти са авторските изложби „Царят е г-о-о-о-л!” /1996/, „Безкнижниците” /2004/ и „Морска сатира” /2010/ в Дома на хумора и сатирата – Габрово. Следват още изложбите „Червена книга” /2007/, „Сезам, усмихни се!” /2007/, „Мила Родино” /2008/, „Стената на смеха” /2009/, „24 карата” /2010/, „Номер едно” /2014/, „Царевичак” /2015/, „GISSEN в страната на гочетата” /2015/, „Репортаж от мястото на вица” /2017/, „Europeada” /2018/, „Каталунска Диада” /2018/, „Кривици” /2019/, „Жълтият GISSEN” /2019/, „Няма никой в Рая” /2019/, „америГанците” /2020/, „ФейсБукварница” /2020/, „Навъсен, усмихни се!” /2020/, „Изгубени в прехода 1 и 2” /2021/, „Доктрината GISSEN” /2021/, „Двойките” /2022/ и „Последният хидалго” /2022/.

Община Тунджа с най-успешната година в 35-годишната си история

Община Тунджа приключва най-успешната година в своята 35-годишна история. По този повод кметът на община Тунджа Георги Георгиев направи обръщение към жителите на общината. Наближават най-светлите, изпълнени с вяра и надежда, коледни и новогодишни празници. Време, в което отваряме сърцата си за добротата, споделената радост и щастието да бъдем заедно с най-близките ни.

Празниците ни носят радост, но те са и време за равносметка. Отиващата си 2022 година премина под знака на 35-та годишнина на Община „Тунджа“. Събитията по отбелязването й, отново ни върнаха към традициите и към радостта да бъдем заедно, да се срещаме и да се веселим, а това ни доказа, че животът е по-силен от всичко. Изминалата година беше и най-успешната в 35-годишната история на община „Тунджа“. Бюджетът на общината надмина 37 млн. лв. Успяхме да реализираме собствени приходи, които ни гарантираха най-мащабната строителна програма. Това е годината, в която се извършиха най-голям обем текущи ремонти по уличната мрежа в най-много населени места. Ремонтирани бяха най-много участъци от общинската пътна мрежа със собствени и национални средства. Продължихме ремонтите на сградния фонд и на останалата инфраструктура в населените места. През 2022 г. Община „Тунджа“ започна строителството на нова детска градина в с. Роза. Проектирахме модернизацията на уличното осветление във всички населени места, а реализацията ще започне през следващата година.

Продължихме да предоставяме широка гама от социални услуги –  защитихме нови проекти за доставка на безплатна храна по процедура „Топъл обяд“ и предоставянето на услуги по процедура „Грижа в дома“ за жителите на общината. Успешно развивахме и всички присъщи на общината дейности и услуги. Четиринадесетият Коледен благотворителен бал събра рекордните над 111 хиляди лева, с които през 2023 г. ще подкрепим тунджанските деца и младежи. Успехите са видими, но няма как да не си дадем сметка, че трите години от този мандат бяха най-голямото предизвикателство, пред което се е изправяла не само община „Тунджа“, но и целият свят. Преживяхме пандемия, която отключи поредица от кризи – икономическа, финансова, политическа, а през тази година започна и война в близки до нас държави. В днешното тревожно и несигурно време община „Тунджа“ успя да остане остров на стабилност и сигурност и да бъде най-близката и необходима подкрепа на хората. Винаги съм твърдял, че най-голямата сила, която ни помага да решаваме проблемите заедно, на нас тунджанци, е усещането за общност, за принадлежност към едно цяло.

Новата 2023 година ще продължи да ни изправя пред предизвикателствата на кризите, но съм уверен, че заедно отново ще ги преодолеем, за да живеем все по-добре и по-достойно в нашата община! Светла и споделена Коледа! Бъдете здрави и нека Новата 2023 година да е мирна, плодородна и благодатна!

Проект „Грижа в дома” ще реализират в община Минерални бани

Проект „Грижа в дома в община Минерални бани“ по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027

Проектът „Грижа в дома в община Минерални бани“ се осъществява съгласно договор за БФП № BG05SFPR002-2.001-0069-C01 по процедура BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома”, Програма “Развитие на човешките ресурси” 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз. Целта на проекта е да се осигури подкрепа в домашна среда за лица с увреждания и възрастни хора, зависими от грижа на територията на община Минерални бани. Проектът „Грижа в дома” включва предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги по домовете и психологическа подкрепа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване и лица с увреждания помощ в дома, която включва дейности като поддържане хигиената в жилищните помещения, обитавани от потребителите, съдействие за дребни битови ремонти, приготвяне на храна с продукти на потребителя, социални контакти и др.; медицински услуги – медицински прегледи на потребителите с цел установяване на техните здравни потребности, първа и доболнична медицинска помощ, хигиенни грижи, здравни консултации, следене на регулярното вземане на лекарства, мерене на кръвно, организиране и подпомагане посещения на личния лекар, манипулации, помощ при рехабилитационни или други интегрирани услуги, придружаване до болнични заведения; психологическа подкрепа, насочена към възстановяване и социална интеграция, която ще създаде възможности за водене на самостоятелен и независим живот.

Доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост включително лекарства, както и осигуряване на транспорт на персонала, предоставящ услугите, от/до домовете на лицата, заплащане на битови сметки, плащания на данъци и такси, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги (със средства на потребителите), съдействие за снабдяване с технически помощни средства, помощ при писане на писма.

Предоставяне на лицата от целевата група на информация относно превенция и профилактика на здравето и социално значими заболявания, включително консултации с диетолог и др. специалисти при необходимост.

Осигуряване на супервизия и обучения на служителите, предоставящи почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда. За Община Минерални бани са определени за обслужване 48 потребители. Периодът на изпълнение на проекта – 13 месеца, считано от 01.02.2023 г. Максимален размер на безвъзмездна финансова помощ – 263 745,12 лв.

Допустимите целеви групи са възрастни хора в невъзможност за самообслужване и хора с увреждания, служители на доставчици на социални и интегрирани здравно-социални услуги.

За осъществяване на дейностите по проекта, Община Минерални бани в качеството си на бенефициент по Проект „Грижа в дома в община Минерални бани“, набира кандидати за следните длъжности:

18 домашни помощници

1 координатор/диспечер на услугите

1 медицинско лице

Желаещите да бъдат включени в настоящия проект подават заявление по образец по настоящ адрес до Кмета на община Минерални бани до 17:00 ч. на 15.01.2023 г. Всеки кандидат прилага към заявлението си и следните документи:

Декларация за ползване на лични данни по образец

Документ за самоличност /за справка/,

Копие на ЕР на ДЕЛК, ТЕЛК, НЕЛК,

Копие от амбулаторен картон, други актуални медицински документи

Документ, удостоверяващ представителството (ако е приложимо)

Подборът на потребителите e възоснова на подадените от кандидатите документи, както и изготвените оценки на потребностите. Служители на общината извършват оценката на потребностите в дома на кандидат-потребителя, чрез социална анкета със същия и/или с неговия законен представител по утвърдения образец на Формуляра. Заявления се подават в община Минерални бани, стая 27 до 17:00 ч. на 15.01.2023 г.

В Минерални бани посрещнаха Коледа с кокичета

Кокичета цъфнаха за Коледа в градина в община Минерални бани. Предвестниците на пролетта се появиха няколко дни след началото на астрономическата зима, при пролетни температури в края на декември. Националният курорт посрещна Рождество Христово без сняг и с нетипично високи за зимата температури.

Кметът на Казанлък покани близо 100 златни двойки

Кметът на Община Казанлък Галина Стоянова отново изпълни ритуала по сключване на граждански брак за близо сто Златни двойки в града след 50 години съвместен живот. Тя се обърна към младоженките и младоженците дали са съгласни да продължат брака си за още 50 години и получи в отговор звучно „Да!“.

„Тази вечер Вие сте най-младите семейства в община Казанлък!“, заяви Кметът Галина Стоянова и честити на Златните двойки повторното им бракосъчетание. „Нека децата Ви знаят, че няма по-хубаво от това да се държите за ръка и да разкажете за това на Вашите деца и внуци!“, пожела тя. „Вие сте достойни казанлъчани, хора и семейства за пример как се живее и се оставя следа след себе си! Гордея се с Вас! Поклон на всички Ви!“, сподели Кметът на Казанлък. По традиция, Галина Стоянова разказа притча как младоженците трябва да бият камбаната заедно, а не поотделно, за да бъде оповестено на техните съграждани с камбанения звън за новата двойка в населеното място. За да бъдат поканени да отбележат своите Златни времена екипът на Кмета е издирил близо 200 мъже и жени измежду 480, регистрирани в ГРАО, че са встъпили в брак през 1972 г. в Казанлък. Празничното събитие се организира за шеста поредна година, по идея на Кмета Галина Стоянова. Възобновяват се всички ритуали, съпътствали сватбения ден на Златните двойки: първа брачна целувка, първа брачна наздравица, танц, чупене на питка, торта и хоро… Получават от Кмета новите си Брачни свидетелства. Поздрави към младоженците на вечерта отправиха от Клуб по спортни танци „Роза“ с ръководители Ваня и Петър Радеви, Танцов ансамбъл „Арсенал“ с художествен ръководител Христо Стоянов и Рени Петрова от Школа по пиано и поп пеене „Орфей“ с музикален педагог Мариана Мъгева към НЧ „Възродена Искра – 2000“. От 2016 г. Кметът на Казанлък Галина Стоянова всяка година кани Златните двойки, за да празнуват заедно Любовта. Освен уважението, което показва към Златните двойки, Галина Стоянова изказа адмирации за решението да сключат брак и така да бъдат добър пример за по-младите.

Кметът на община Асеновград поздрави своите съграждани

Кметът на община Асеновград Христо Грудев отправи Коледен поздрав към своите съграждани. На прага  на Бъдни вечер и Рождество Христово! Дните са заредени с толкова много вяра, че ние като хора ставаме по-добри. Настъпва най-хубавото време през годината – посрещането на вестта за раждането на Исус! Празникът, който сплотява семействата и е чакан с нетърпение  от млади, и от стари.

Бъдни вечер е безценна! А посрещането на Коледа е особено специално! Всеки от нас е с близките си и обичани хора! Вестта за Рождество Христово озарява домовете ни! Семейното огнище тлее по-силно от всякога! Тези мигове, прекарани с хората, които обичаме, са неповторими. Те са ярък знак, че няма по-здрав корен и няма по-силна опора от семейството. То е онази непоклатима здравина, която крепи народа ни от векове и дава сили на всеки от нас! Коледа е послание към всички ни за силата и енергията от направените през годината добрини. Коледа е светлина! Любов и надежда! Вяра и добрина! Коледа е традиция, която остава непреходна във времето! Наш дълг е да почитаме семейството и да го крепим! Нека кажем най-топлите думи на близките си хора, да им благодарим за разбирането и сигурността, за търпението и грижите. Нека възпитаваме децата и младите хора в почит към миналото ни, в дух на родолюбие! Нека те растат, познавайки християнските ценности и добродетели! Всичко това е закодирано в гените ни на българи! Пожелавам на всички вас и Вашите близки да бъдете заедно, за да ви сгрява най-голямата човешка сила- топлината на семейното огнище. Нека на Бъдни вечер около трапезата да наречем дните си за доброто на нашите деца, за дълголетието на родителите ни и са благото на града ни. Подкрепяйте и помагайте на хората, които имат нужда от протегната ръка. Бъдете солидарни с тях! Пазете българщината и носете в сърцата си  традициите, които са ни съхранили като нация през хилядолетията! Желая Ви крепко здраве, прекрасни семейни празници, успешно изпълнение на плануваното за 2023 година, мир и благодат за Община Асеновград.

Сигурността на британските туристи коментираха в Банско

Банско отново спечели първо място сред любимите зимни курорти за туристите от Великобритания и се очаква ръст през предстоящия зимен сезон, като Великобритания е сред най-големите пазари за българските ски курорти. По инициатива на Негово превъзходителство Роб Диксън, посланик на Великобритания в България, беше проведена среща между ръководството на община Банско и представители на Юлен АД, Областно управление на МВР – Благоевград, Районна болница – Разлог, туроператори, представители на туристическия бранш в Банско и др. Основните въпроси, които бяха дискутирани са свързани със сигурността и помощта, която могат да си оказват институциите, като посланик Диксън даде висока оценка за работата и сътрудничеството им, спрямо британските туристи и граждани, които живеят в Банско и за отличните условия за провеждане на семейните ски ваканции.

Кметът Мюмюн Искендер поздрави жителите на Минерални бани

Кметът на община Минерални бани Мюмюн Искендер честити коледните и новогодишни празници на жителите от общината. „Честито Рождество Христово! Нека да е мирна, здрава и благодатна за целия ни народ Новата 2023 година! Нека във всяко семейство да цари любов и разбирателство!“, пожела Мюмюн Искендер. Обръщам се към всеки един поотделно и към всички заедно! Коледа ни обединява и ни показва още веднъж, че вярата в доброто е по-силна от всичко! Нашето човешко отношение, състрадание и любовта към хората ни обединява и ни прави по-добри. Учейки се взаимно да помагаме и да даваме надежда, ние възпитаваме и сме пример за децата си! Коледа е във всеки дом, където  е доброто! Коледа е топлина в душата ни! Коледа е светлина в мислите ни! Да бъдат здрави децата ни! Да се множат успехите ни, пожела още кметът на община Минерални бани.

Коледен концерт на група Тангра в Несебър

Коледен концерт на група „Тангра“ ще се проведе  на 25 декември от 17.30 часа на пл. „Жулиета Шишманова“  в Несебър. Събитието е израз на  искрените   и дълбоки благодарности към всички мои съграждани, които се включиха в организацията и провеждането на коледните благотворителни базари и концерти и в украсяването на града и общината, каза кметът на общината Николай Димитров. Проявата е за тези, които отварят сърцата си с щедрост и съпричастност и участват при събиране на средства за добри и благородни каузи. Концертът е и за всички  граждани и гости на Несебър, дави още той.

Кметът на Ардино Изет Шабан се отчете пред съгражданите си

„С всички извършени инфраструктурни и социални дейности през годините, които не спират и към настоящия момент, община Ардино, все повече започва да придобива европейски вид. Общината не спира да проучва и работи усилено за реализиране на бъдещи проекти. В този смисъл престоят хубави дни и години. Имаме идеи да превърнем Ардино в прекрасно място за живот“.

С тези думи се обърна кметът инж. Изет Шабан към ардинци, представяйки ключови моменти от работата си и свършеното от неговия екип и общинската администрация през 2022 година. Той направи публичен отчет за извършената дейност през третата година от своя мандат в препълнения салон на читалище „Родопска искра“. Инж. Изет Шабан отбеляза, че водещи правила в дейността на администрацията подчиняващи се на трите основни принципа отговорност, публичност и прозрачност са: работа за благото на хората, създаване на условия за по-добър живот, осигуряване на предпоставки за добър инвестиционен климат в общината. Извършваните услуги отговарят на принципите на законност, бързина, достъпност, икономия на време и удобство за заявителите. Подчерта, че през текущата година на територията на Общината са реализирани много проекти от местно значение, като особено внимание привличат инфраструктурните проекти, с реализацията на които се обнови и подобри не само облика на град Ардино, но и на селата разположени на територията на общината. „Тази година се увеличи броят на детските площадки в Общината с такива каквито има във всеки европейски град. Осветени бяха и най-отдалечените квартали. С всички извършени строителни дейности през годината община Ардино все повече започва да придобива европейски вид. Виждате обновения парк за широко обществено ползване със средства, осигурени по линия на Стратегията за Водено от общностите местно развитие (ВОМР), обновен бе центърът на град Ардино като част от цялостна градоустройствена концепция, изграден е въжен атракцион в КТК “Бели брези“. Работим по реконструкцията и новото оборудване на градския стадион също чрез средства по линия на ВОМР. Направихме постъпки  за  включването на Дяволския мост в списъка на ЮНЕСКО. Също така беше направено проучване за минерална и термална вода в района на града. От 15 август отвори врати център за физиотерапия и рехабилитация в МБАЛ – Ардино“, заяви инж. Изет Шабан. Той запозна присъстващите с проектите, които са реализирани в община Ардино, като “Реконструкция, оборудване и обзавеждане на СУ „Васил Левски” – гр. Ардино, община Ардино”, “Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари, и съоръженията и принадлежностите към тях, в гр. Ардино, община Ардино”. „В процес на изпълнение са социални и инфраструктурни проекти, насочени към грижи на нуждаещи се граждани и към създаването на качествена жизнена среда в населените места. В процес на изграждане е Туристически информационен център (ТИЦ), финансиран отново по ВОМР. Работи се усилено по създаване на музей на тютюна. Конкретните проекти са “Реконструкция, оборудване и обзавеждане на градски стадион”, „Предоставяне на интегрирани социални услуги за устойчиво ранно детско развитие и активно социално включване в община Ардино“, „Топъл обяд в условията на пандемията от  COVID-19 в община Ардино“. Съгласно приетият годишен план за развитие на социалните услуги, на територията на общината се предоставят 10 вида социални услуги като общият брой на потребителите на тези услуги през 2022 г. е 1 829 души. В заключение, инж. Изет Шабан, изказа огромното си удовлетворение от работата на служителите на общинската администрация и ги поздрави за професионалната им и екипна работа през текущата година. Подчерта, че през отчетения период между кмета на общината и Общинския съвет е имало много добро взаимодействие. „Искам да изкажа моята искрена благодарност към общинските съветници за тяхната подкрепа. И накрая, искам да изкажа благодарности към всички Вас затова, че ми вярвате и подкрепяте в усилията ми да управлявам честно, прозрачно и почтено община Ардино. Най-отговорно Ви обещавам, че ще направя всичко зависещо от мен и от ръководената от мен администрация, за да оправдая това доверие”, заяви в края на своя отчет инж. Изет Шабан. Той отправи благопожелания към всички във връзка с предстоящите Коледни и Новогодишни празници.