Само 12 са бездомните кучета в община Стамболово

12 са бездомните кучета в община Стамболово, показва извършеното там преброяване. Три от безстопанствените кучета са в Стамболово, по две са в Лясковец, Долно Черковище, Голям Извор, а по едно в Рабово, Малък Извор и Силен. Изготвен е списък на бездомните кучета, който включва и приблизителна възраст, видимо здравословно състояние, маркировка за извършена кастрация. Преброяването е извършено в периода септември – ноември и е във връзка с програмата за овладяване на популацията на безстопанствените кучета. При него се отчита всяко куче на обществено място без видимо присъствие на собственик.