Община Чирпан спечели първи проект по новия програмен период

Община Чирпан спечели първи проект за новия програмен период. „Грижа в дома в община Чирпан” е първият одобрен проект в България в новия програмен период по ПРЧР (Програма „Развитие на човешките ресурси“) 2021-2027.

По информация от Управляващия орган, договорът който Община Чирпан ще сключи ще бъде и първият в България за новия програмен период по всички оперативни програми. По този повод кметът Ивайло Крачолов е поканен на официалната церемония, която ще се проведе в Министерството на труда и социалната политика през следващата седмица. Проектът „Грижа в дома в община Чирпан” е на обща стойност 647 264, 40 лева и е със срок за изпълнение 13 месеца. „Проектното предложение предвижда предоставяне на подкрепа в домашна среда за минимум 120 лица с увреждания и възрастни хора. Предоставянето на услугите ще бъде разширено и в контекста на ограничаване разпространението и преодоляване на последиците от COVID-19 и възникването на пандемични ситуации като цяло“, поясни Светла Дончева – директор Дирекция „ЕПП, ТСУ и ИК“.

С цел надграждане предоставяната до момента услуга „Патронажна грижа”, Община Чирпан спешно стартира изпълнението на новия проект и реалното предоставяне на услугите ще започне от 5 декември 2022г. ПРЧР е първата програма в България, която получи „зелена светлина“ от Брюксел. Програмата е съфинансирана от Европейския социален фонд + и националния бюджет. Бюджетът на програмата е в размер на повече от 3,8 млрд. лв., с които се очаква да бъдат подкрепени над 740 000 души в България.